Αφορά πολύ μικρές,  μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και θα παρέχει  σημαντικά αυξημένες Επιχορηγήσεις, Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση του μισθολογικού κόστους και Επιδότηση του κόστους

Ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και τίθεται σε εφαρμογή ο Νέος  Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 που θα αποτελέσει  το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας.

Αφορά πολύ μικρές,  μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και θα παρέχει  σημαντικά αυξημένες Επιχορηγήσεις, Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση του μισθολογικού κόστους και Επιδότηση του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Οι επιλέξιμοι τομείς και δραστηριότητες αφορούν σε

  • υπό ίδρυση,
  • νέες
  • υφιστάμενες επιχειρήσεις

οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής όπως Πρωτογενής Τομέας, Τουρισμός, Μεταποίηση, Βιομηχανία, Υγεία, Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Πληροφορική,Logistics,επενδύσεις σε Αθλητικές εγκαταστάσεις, Eνέργεια, Έρευνα και καινοτομία, Χονδρικό εμπόριο σε νησιωτικές περιοχές, δημιουργία  υποδομών στάθμευσης και σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης καθώς και τα σχέδια δίκαιης μετάβασης στις επιλεγμένες περιοχές.


Επίσης επιχορηγείται  και η  ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων από  φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν εμπλακεί , έως σήμερα, με επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
 

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαρθρώνονται από 45-75%, ανάλογα με τον χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις δίνεται σε χρήμα  καθώς και υπό προϋποθέσεις  και στις Μεσαίες  και Μεγάλες επιχειρήσεις.
 
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα 13 νέα Καθεστώτα ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

  • για τις Μεγάλες επιχειρήσεις το 1.000.000€,
  • για τις Μεσαίες τα 500.000€
  • για τις μικρές επιχειρήσεις τα 250.000€,
  • για τις  πολύ μικρές επιχειρήσεις τα 100.000€
  • και για ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ,ΚΟΙΝΣΕΠ,ΑΕΣ και ΟΠ τα  50.000€.

Η εταιρεία μας μαζί με εξειδικευμένο συνεργάτη αναλαμβάνει πλήρως την σύνταξη και  την υποβολή του φακέλου της αίτησης υπαγωγής για όλα τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου καθώς και για κάθε δράση του ΕΣΠΑ ή οποιουδήποτε άλλου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά στο e-mail info@ergoaccounting.gr


Κοινοποίηση:

Άρθρα

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 5 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 3

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!