Η εταιρεία

Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Οι αρχές μας

orama

ΟΡΑΜΑ

epimeleia

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

exemitheia

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

afosiosi

ΑΦΟΣΙΩΣΗ

ERGO ACCOUNTING

Η Ergoaccounting Α.Ε. , ιδρύθηκε από τον Αγησίλαο Παναγάκο το 2004 με σκοπό την παροχή λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των επιχειρήσεων

Οι Συνεργάτες της εταιρείας είναι Πτυχιούχοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και έχουν διανύσει επιτυχή επαγγελματική πορεία, με εξειδίκευση και προσφορά στους χώρους του Ναυτιλιακού, Επιχειρηματικού και Χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και σε εταιρείες τους Δημοσίου.

Στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της ERGO ACCOUNTING ΑΕ βρίσκεται ένα σύνολο αξιών, τις οποίες ακολουθούμε και διαφυλάσσουμε στην καθημερινή μας εργασία. Χάρη στις αξίες αυτές επιδιώκουμε και προωθούμε με ήθος την ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τους πελάτες.

Οι συνεργάτες μας

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

ΙΔΡΥΤΗΣ ERGO ACCOUNTING A.E.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και ειδικότερα του τμήματος Διοίκησης των Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στην Λογιστική και μεταπτυχιακό τίτλο Μάστερ Επιστημών (MSC) στη Χρηματοοικονομική Λογιστική από το University of Baltimore School of Business Βαλτιμόρη / Μέρυλαντ Η.Π.Α. Πιστοποιημένος Λογιστής / Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης, και συμπεριλαμβανόμενος στον κατάλογο ασφαλιστικών εκκαθαριστών της Τραπέζης Ελλάδος, σύμφωνα με την ΕΠΑΘ 190/1/29.6.2016, καθώς και αναπληρωματικό μέλος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την εκδίκαση των πειθαρχικών αδικημάτων των διαχειριστών αφερεγγυότητας σύμφωνα με την από 19/11/2018 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατέχει άριστα όχι μόνο την ελληνική, αλλά και την αγγλική γλώσσα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Το 1985 επιστρέφοντας από την Αμερική στην Ελλάδα, ξεκινά να εργάζεται στον όμιλο των ναυτιλιακών εταιρειών εκμετάλλευσης Κρουαζιερόπλοιων SUN LINE, με έδρα τον Πειραιά ως υπεύθυνος προσωπικού και αναπληρωτής Οικονομικού Διευθυντού μέχρι το 1998 και στη συνέχεια ως Εκκαθαριστής των εταιρειών Sun Line Greece, Oceanic Sun Line, Sun Line Ltd.

Το 2001 ιδρύει δύο εταιρείες με αντικείμενο εργασιών την Οργανωτική, Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Επαγγελματιών. Οι Εταιρίες αυτές, το 2004 μετετράπησαν σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕRGOACCOUNTING A.E.» με διευρυμένο αντικείμενο εργασιών και τις οποίες διαχειρίζεται επιτυχώς από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.

Έχοντας πολυετή εμπειρία (πάνω από 30 χρόνια) ως Οικονομικός Διευθυντής/Υπεύθυνος Λογιστηρίων-Φορολογικός Σύμβουλος και Ελεγκτής του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/20 και των τροποποιήσεών αυτού, σε Εμπορικές, Βιομηχανικές, Κατασκευαστικές, Ναυτιλιακές, Διασυνοριακές Επιχειρήσεις καθώς και σε Εταιρείες του Δημοσίου, σε θέματα σχετικά με την φορολογία, διοίκηση, οργάνωση λογιστηρίου, σύνταξη, έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, παραμετροποίηση πληροφορικών συστημάτων, business planning, εργασιακά και εργατικά, αναλαμβάνει με επιμέλεια και συνέπεια να διεκπεραιώσει κάθε εργασία που απαιτεί οικονομικό σχεδιασμό και άμεσες λύσεις.

Από το 1985 ασχολείται ενεργά με το Οικονομικό Επιμελητήριο, έχοντας βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές με σκοπό να αναμειχθεί ενεργά και να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων στον οικονομικό κλάδο της χώρας. Το 2020 εκλέχθηκε ξανά επιτυχώς ως μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Παράλληλα, έχει την ιδιότητα του Προέδρου Αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) από το 2010, οργανώνοντας σεμινάρια και ημερίδες οικονομικού περιεχομένου με σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία των νεότερων επαγγελματιών στην Ελλάδα.

Η ομάδα μας