Λογιστές Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ERGO ACCOUNTING

Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η Ergoaccounting Α.Ε. , ιδρύθηκε από τον Αγησίλαο Παναγάκο το 2004 με σκοπό την παροχή λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των επιχειρήσεων.

Οι Συνεργάτες της εταιρείας είναι Πτυχιούχοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και έχουν διανύσει επιτυχή επαγγελματική πορεία, με εξειδίκευση και προσφορά στους χώρους του Ναυτιλιακού, Επιχειρηματικού και Χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και σε εταιρείες τους Δημοσίου.

Στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της ERGO ACCOUNTING ΑΕ βρίσκεται ένα σύνολο αξιών, τις οποίες ακολουθούμε και διαφυλάσσουμε στην καθημερινή μας εργασία. Χάρη στις αξίες αυτές επιδιώκουμε και προωθούμε με ήθος την ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με τους πελάτες.

ERGO Υπηρεσίες

Στρατηγική Μείωσης Φορολογίας

Μέσα από τη συνεχή λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας σας επιτυγχάνουμε τη διευθέτηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων με στόχο την τελική ελάφρυνση τους.

Τραπεζική Διαμεσολάβηση Ρύθμιση Χρεών

Στην εποχή που διανύουμε τα τραπεζικά προβλήματα όπως τα ανεξόφλητα ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης σας.Εμείς μεριμνούμε για την ορθή ρύθμιση τους και την αποπληρωμή τους.

Αναπτυξιακά Προγράμματα StartUp Εταιρείες

Στηρίζουμε την προσπάθεια κάθε νέου επίδοξου επιχειρηματία που θέλει το όνειρο του να γίνει πράξη παρέχοντας του ολοκληρωμένες συμβουλές για την ίδρυση της εταιρείας του. Γνωρίζοντας τα στάδια του ΕΣΠΑ (Μελέτη Επιλεξιμότητας - Προετοιμασία - Παρακολούθηση φακέλου) αξιοποιούμε αυτή την πηγή χρηματοδότησης για επιχειρηματίες που έχουν όραμα την ίδρυση ή την ανάπτυξη της εταιρείας τους

Διενέργεια Φορολογικών Ελέγχων

Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα κάποια στιγμή έρχονται αντιμέτωπα με φορολογικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές. Το καταρτισμένο προσωπικό μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα είναι στο πλευρό σας μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τραπεζική Διαμεσολάβηση Ρύθμιση Χρεών

Στην εποχή που διανύουμε τα τραπεζικά προβλήματα όπως τα ανεξόφλητα ή μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης σας.Εμείς μεριμνούμε για την ορθή ρύθμιση τους και την αποπληρωμή τους.

Διενέργεια Φορολογικών Ελέγχων

Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα κάποια στιγμή έρχονται αντιμέτωπα με φορολογικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές. Το καταρτισμένο προσωπικό μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα είναι στο πλευρό σας μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Λογιστές Φοροτεχνικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Διαχείριση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Η επιτυχημένη πορεία μιας εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επιχειρησιακό της πλάνο. Μελετώντας προσεκτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της δομούμε μαζί το επιχειρηματικό σχέδιο θέτοντας τους στόχους τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια με γνώμονα την έγκαιρη επίτευξη τους.

Πτωχευτικό Δίκαιο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Στην ERGO αναλαμβάνουμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στην επιχείρηση σας. Εφαρμόζοντας κάθε πτυχή του νόμου για το Πτωχευτικό Δίκαιο επανεντάσσουμε τους ευάλωτους οφειλέτες στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

ERGO Νέα & Ενημερώσεις

Κατά τον λογιστικό χειρισμό δαπανών που συνδέοντα με τα πάγια (ομάδα 1 των ΕΛΠ),ανακύπτει πολλές φορές το δίλημμα σε ποια κατηγορία αυτές να ενταχθούν: ...

Αφορά πολύ μικρές,  μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και θα παρέχει  σημαντικά αυξημένες Επιχορηγήσεις, Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση του μισθολογικού κόστους και Επιδότηση του κόστους ...

Όταν διενεργούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις σύμφωνα ,με το αρθ,28 του ν2859/2000,προκειμενου να μην επιβαρυνθεί με φπα η παράδοση αγαθών τίθενται εκ του νόμου προϋποθέσεις. ...

Ο νόμος ξεκινά παρέχοντας τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του έως 240 δόσεις....

Οι συνεργάτες μας

Ευκαιρίες καριέρας

Θέλετε να δουλέψετε μαζί μας;

Θα θέλατε να μιλήσετε με κάποιον από τους οικονομικούς μας συμβούλους;