Η ΟΜΑΔΑ

Το ανθρώπινο δυναμικό και οι συνεργάτες της Ergoaccounting Α.Ε., είναι εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη με επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου.

Οικονομολόγοι, Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Νομικοί, Μηχανικοί, Ελεγκτές, Ασφαλιστές, Μεσίτες, Αναλογιστές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων απαρτίζουν την ευρύτερη επαγγελματική μας ομάδα.

Η επιστημονική μας γνώση, η τεχνογνωσία, η διαρκής ενημέρωση, καθιστούν τις υπηρεσίες μας υψηλής προστιθέμενης αξίας στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

Η ErgoΑccounting παράλληλα, αναπτύσσει και προάγει τη συνεργασία με εταιρίες και φορείς εθνικής και διεθνούς παρουσίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις των έργων που υλοποιεί.