Η ΕΤΑΙΡΙΑ

H Ergoaccounting Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 υπό την αρχική επωνυμία «Acc Operationς ΟΕ». Η εταιρεία είχε ως αντικείμενο εργασιών την Οργανωτική, Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Επαγγελματιών. Το 2001 η “Acc Operations OE” μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «ERGOACCOUNTING A.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με διευρυμένο αντικείμενο εργασιών και η οποία λειτουργεί αδιαλείπτως ως σήμερα.

Οι Φορείς της Εταιρείας είναι Πτυχιούχοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και έχουν διανύσει επιτυχή και καταξιωμένη επαγγελματική σταδιοδρομία, με εξειδίκευση και προσφορά στους χώρους του Επιχειρηματικού, Τραπεζικού και Χρηματιστηριακού Τομέα.